Externe vertrouwenspersoon

Extern of intern?

Schermafbeelding 2023 08 30 om 14.16.09

Zowel interne als externe vertrouwenspersonen kunnen belangrijke rollen vervullen bij het bieden van ondersteuning en het waarborgen van de veiligheid en integriteit binnen een organisatie. 

De keuze voor een interne of externe vertrouwenspersoon hangt af van de specifieke behoeften van de organisatie en haar werknemers.

Enkele voordelen:

Onafhankelijkheid en neutraliteit

Een externe vertrouwenspersoon heeft geen directe relatie met de organisatie of de werknemers en kan daarom als onafhankelijk en neutraal worden beschouwd. Dit kan werknemers geruststellen dat hun vertrouwelijke informatie veilig is en dat hun belangen objectief worden behandeld.

Bescherming van vertrouwelijkheid

Omdat externe vertrouwenspersonen geen deel uitmaken van de organisatie, is er minder kans dat informatie lekt naar de werkgever of andere werknemers binnen de organisatie. Dit kan de vertrouwelijkheid van de informatie van werknemers beter beschermen.

Toegang tot specialistische kennis en ervaring

Externe vertrouwenspersonen hebben vaak meer ervaring en kennis op het gebied van ongewenst gedrag en integriteitskwesties en kunnen werknemers beter ondersteunen bij het omgaan met complexe en gevoelige situaties.

Flexibiliteit

Een externe vertrouwenspersoon kan flexibel worden ingezet, afhankelijk van de behoeften van de organisatie en werknemers. Dit kan variëren van incidentele ondersteuning tot regelmatige aanwezigheid op de werkplek.

Vertrouwen

Door het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon kan de organisatie laten zien dat zij de zorgen en belangen van haar werknemers serieus neemt en bereid is te investeren in het waarborgen van een veilige en respectvolle werkomgeving. Dit kan het vertrouwen van werknemers in de organisatie vergroten.

Taken

De taken van een vertrouwenspersoon in een organisatie kunnen variëren afhankelijk van de specifieke behoeften van de organisatie en haar werknemers.

De taken van een vertrouwenspersoon in een organisatie zijn erop gericht om werknemers te ondersteunen en de veiligheid en integriteit op de werkvloer te waarborgen.

Luisteren

Een vertrouwenspersoon moet in staat zijn om te luisteren naar werknemers die zich tot hen wenden voor hulp en ondersteuning. Ze moeten de verhalen en zorgen van werknemers serieus nemen en hen helpen om hun ervaringen te begrijpen en te verwerken.

Adviseren

Een vertrouwenspersoon moet in staat zijn om advies en informatie te geven aan werknemers die bij hen aankloppen. Dit kan variëren van informatie over het beleid van de organisatie tot het verstrekken van informatie over de beschikbare ondersteuning en hulpbronnen.

Begeleiden

Een vertrouwenspersoon moet in staat zijn om werknemers te begeleiden door moeilijke situaties en hen te ondersteunen bij het nemen van beslissingen die in hun belang zijn.

Bemiddelen

Een vertrouwenspersoon kan helpen bij het bemiddelen bij conflicten tussen werknemers en hen helpen om samen tot een oplossing te komen.

Rapporteren

Een vertrouwenspersoon kan rapporteren aan de leidinggevenden of HR-afdeling van de organisatie over de aard en frequentie van de klachten die zij ontvangen. Dit kan helpen bij het identificeren van trends en patronen en kan bijdragen aan het verbeteren van het beleid en de procedures van de organisatie.

Preventie

Een vertrouwenspersoon kan ook een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van problemen door bewustwording en training te bieden aan werknemers over wat ongewenst gedrag of integriteitsschendingen zijn en wat de gevolgen ervan kunnen zijn.

Monique 009v2
Shutterstock 92903311
Shutterstock 1937522521
BLOK 004