Interim Jurist
We werken samen met uw business om, binnen de juridische randvoorwaarden, de meest efficiënte en effectieve oplossing te vinden.

U kunt OmniCounsel inhuren als interim jurist, bijvoorbeeld als vervanging bij ziekte of zwangerschap, voor specifieke projecten die door de waan van de dag onvoldoende aandacht krijgen of voor een eenmalig specialistische onderhandeling, ontwikkeling van een training etc.  Zo lang en zo vaak u nodig acht: van een dag per week, tot een paar maanden fulltime: flexibeler wordt het niet.

OmniCounsel kan adviseren en ondersteunen bij contractonderhandelingen en het opstellen van juridische documenten op het gebied van inkoop, verkoop, service, distributie, licenties, samenwerkingen, IT contracten, klinische contracten etc. We werken samen met uw business om, binnen de juridische randvoorwaarden, de meest efficiënte en effectieve oplossing te vinden.

Wat OmniCounsel echt onderscheidt van andere bedrijfsjuristen, is dat we ons niet alleen richten op juridische kwesties, maar ook op de menselijke kant van zakelijke relaties. Zakendoen is immers mensenwerk: vaak is sprake van een gunfactor of zijn relaties langdurig: om dan alleen star te onderhandelen op standpunten is vaak niet effectief. OmniCounsel probeert de belangen van beide partijen te achterhalen en  onderhandelingen op een constructieve, realistische  manier te laten plaatsvinden. Als het uiteindelijke contract nooit meer uit de la hoeft te komen omdat partijen op een goede manier tot een deal zijn gekomen en een goede relatie hebben behouden is dat wel zo prettig...toch?

En mocht het dan toch mis gaan en tot een conflict komen dan staan we u natuurlijk ook bij, eventueel samen met uw advocaat.

Foto 003

Bij OmniCounsel staat de mens centraal:

verbinding tussen mensen tot stand brengen vind ik de mooiste uitdaging, waar dat dan ook is:  in mediation, in een onderhandeling, een vertrouwenskwestie of aan de dinertafel!

Werkwijze

Als u een opdracht heeft waarvoor u Omnicounsel wil inhuren spreken we de opdracht inhoudelijk door, de geplande termijn en het aantal uren per week, evenals de tarifering.  Alles wordt vastgelegd in een opdrachtbevestiging.

OmniCounsel werkt op uurbasis. Wij factureren u het aantal gewerkte uren tegen het afgesproken tarief, vermeerderd met eventueel afgesproken bijkomende kosten, en u betaalt binnen de afgesproken termijn.

Mocht de opdracht niet door OmniCounsel kunnen worden vervuld dan kunnen wij u wellicht wel in contact brengen met iemand uit ons ruime juristen netwerk. Kandidaten worden aan u voorgesteld door OmniCounsel, dus u houdt zelf de regie met wie u in zee gaat.

Monique 009v2
Shutterstock 92903311
Shutterstock 1937522521
BLOK 004