Mediator
Mediation is vaak sneller en kosteneffectiever dan het voeren van een rechtszaak, en kan helpen om langdurige en kostbare juridische geschillen te voorkomen.

Als het gaat om het oplossen van conflicten tussen bedrijven of bepaalde conflicten op de werkvloer, kunt u OmniCounsel  inhuren als mediator. Onze mediator werkt als een onpartijdige derde om geschillen te helpen oplossen op een manier die voor alle betrokken partijen aanvaardbaar is.

Mediation is vaak sneller en kosteneffectiever dan het voeren van een rechtszaak, en kan helpen om langdurige en kostbare juridische geschillen te voorkomen. Bovendien wordt de oplossing door de deelnemers zelf ontworpen, waardoor het draagvlak groter is en ook de relatie blijvend kan worden verbeterd.

Een MfN mediator is gedegen opgeleid en werkt volgens bepaalde gedragsregels en het MfN Reglement. Ook in een klachtenregeling is voorzien. Voor meer informatie: mfnregister.nl

Omnicounsel is naast MfN lid, ook lid van de Nederlands Mediatorsvereniging:
Meer informate over de mediatorvereniging: www.mediatorsvereniging.nl
van het Platform voor Business Mediation: meer informatie
en is aangesloten als partner bij de Merlijn Groep: www.merlijngroep.nl

Foto 003

Werkwijze

Als u een opdracht heeft waarvoor u Omnicounsel wil inhuren spreken we de opdracht inhoudelijk door en het geschatte aantal sessies, evenals de tarifering.  Alles wordt vastgelegd in een opdrachtbevestiging conform de MfN regels.

OmniCounsel werkt op uurbasis. Wij factureren u het aantal gewerkte uren tegen het afgesproken tarief, evenals eventueel bijkomende kosten van locatiehuur en reiskosten en u betaalt binnen de afgesproken termijn.

Shutterstock 1937522521
BLOK 004
Monique 009v2
Shutterstock 92903311