Mediator

Omnicounsel als mediator

Monique 003v2

Conflicten zijn onvermijdelijk in het leven en kunnen zich op verschillende plaatsen voordoen, waaronder op de werkplek. Wanneer conflicten niet goed worden opgelost, kunnen ze escaleren en onherstelbare schade veroorzaken. 

Mediation is een effectieve methode voor het oplossen van conflicten, waarbij een onafhankelijke derde partij wordt ingezet om te helpen bij het vinden van een oplossing die voor alle betrokken partijen acceptabel is.

Over mediation:

Wat is mediation?

Mediation is een proces waarbij een onafhankelijke derde partij, de mediator, de betrokken partijen helpt om een oplossing te vinden voor hun conflict. De mediator is neutraal en onpartijdig en heeft geen belang bij de uitkomst van de mediation. De mediator faciliteert het proces en helpt de partijen om met elkaar te communiceren en te onderhandelen om tot een oplossing te komen.

Waarvoor kan mediation worden ingezet?

Mediation kan worden ingezet voor een breed scala aan conflicten en  is geschikt voor conflicten waarbij de betrokken partijen bereid zijn om met elkaar te communiceren en te onderhandelen om tot een oplossing te komen.

Hoe werkt mediation?

Het proces van mediation begint met een intakegesprek, waarbij de mediator de betrokken partijen ontmoet en het conflict bespreekt. Als de partijen besluiten om verder te gaan met mediation, worden er één of meerdere sessies gepland, afhankelijk van de aard en complexiteit van het conflict. Tijdens de sessies werkt de mediator samen met de partijen om de kwestie te bespreken en te onderhandelen over mogelijke oplossingen. De mediator kan verschillende technieken en tools gebruiken om de communicatie te verbeteren en de partijen te helpen om tot een oplossing te komen.

Wat zijn de voordelen van mediation?
  • sneller en goedkoper dan een gerechtelijke procedure
  • minder formeel en minder stressvol dan een gerechtelijke procedure
  • geeft de betrokken partijen meer controle over het proces en de uitkomst
  • biedt de mogelijkheid om een oplossing te vinden die voor alle partijen acceptabel is
  • kan de relatie tussen de partijen verbeteren.
Belangrijk!

OmniCounsel helpt u graag met mediator diensten, mits de onpartijdigheid van Omnicounsel kan worden gegarandeerd. Voor opdrachtgevers waar OmniCounsel als bedrijfsjurist voor heeft gewerkt zal het dus in bijna alle gevallen onmogelijk zijn om als mediator op te treden in een zakelijk geschil.

Monique 009v2
Shutterstock 92903311
Shutterstock 1937522521
BLOK 004